“PRO.LIGHTING” 1998-nji ýylda, Foshan şäheriniň Nanhai şäherinde döredildi.Zawodymyz 40,000 inedördül metr meýdany tutýar.Egirmek, guýmak, urmak, galyp sanjym etmek, reflektor anodizasiýa we ykjam floresan çyra we LED yşyk ýygnamak üçin öz ussahanalarymyz bar.

  • 24Syllar
    “PRO.Lighting” 1998-nji ýylyň mart aýynda esaslandyryldy.

OEM / ODMHYZMAT

40,000 inedördül metrden gowrak zawod meýdany, ösen önümçilik enjamlary bilen birlikde OEM / ODM işine doly hyzmat etmek we wagtynda eltip bermekde ýokary hilli bolmak mümkinçiligini berýär.

“PRO.LIGHTING” -iň gapdalynda, işiňizi ösdürmek üçin yşyklandyryş pudagynda baý bilim we tejribe toplan dogry hyzmatdaşyňyzyň bardygyna ynanyň. Haýyş edýäris.

Lightörite ýagtylyk enjamlary
images
format
Häzir HYZMAT EDI ..

goýmalary

Customörite yşyklandyryş önümlerimiz ýokary derejeli myhmanhana, ýokary derejeli restoran, iş merkezi, ofis, ýaşaýyş jaýy, kafe, dükan, supermarket we ş.m. giňden ulanylýar.

Işewür durmuşyňyza has amatly we ýakymly yşyklandyryş meýdançasyny döretmek.Pro yşyklandyryşa jaň ediň.

  • 76498912
  • 03
  • 01
  • 44be2f381
  • 02

goýhabar

biz döredijilikli we iň oňat kompaniýa bolmaga we sizi kanagatlandyrmak üçin iň oňat önüm bilen üpjün etmäge çalyşýarys!

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!