චීන අලුත් අවුරුදු නිවාඩුව වසා දැමීම

පහත දැක්වෙන පරිදි අපගේ අලුත් අවුරුදු ආරම්භක වේලාවන් පිළිබඳව දැනුවත් වන්න.

අපි ජනවාරි 21 සිකුරාදා සවස 5:30 ට වසා තබන අතර අපි පෙබරවාරි 16 බදාදා සාමාන්‍ය පරිදි උදේ 8:30 සිට නැවත විවෘත කරමු.

මෙම කාලය තුළ කරන ලද ඇනවුම් බෙදා හැරීම සඳහා 2022/02/16 දින එවනු ලැබේනියෝග වලට යටත්ව 17/03/2022.

ඔබගේ කාරුණික අවධානයට සහ සහයෝගයට ස්තූතියි!

Pro හි අප සියලු දෙනාගෙන්.ආලෝකකරණය, අපි ඔබට සහ ඔබේ පවුලේ අයට සුබ නව වසරක් වේවා!

 


පසු කාලය: ජනවාරි-21-2022
WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!